Takagi Seiko Co., Ltd

330-2 Iwafune
Nakano-shi, Nagano-ken 383-8585