Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd

No 68 Sishui Street
Dongling District
Shenyang City, Liao 110016