Shanghai Xiaolai Science & Trade Company

No. 26E,1538, YingGangDongLu
XuJing, QingPu
Shanghai, 201702